Kajsa Norbäck

Kajsa Norbäck

Kajsa Norbäck

Masterexamen i psykologi

Doktorand

Kajsa Norbäck är doktorand på CRB sedan september 2020. Inom sitt doktorandprojekt kommer hon att utforska etiska och kliniska aspekter av att rekrytera barn med cancer till forskningsstudier, däribland etiska dilemman kopplade till rekryterings och samtyckesprocessen. Med kvalitativ och kvantitativ metodik kommer hon att utforska professionellas erfarenheter (forskare, sjukhuspersonal och medlemmar i etiska kommittéer) och cancersjuka barns och deras föräldrars erfarenheter av rekrytering till forskning. Baserat på den kunskapen hoppas hon kunna utveckla välunderbyggda metoder för att säkerställa etisk rekrytering av barn med cancer till forskning.

Kajsa Norbäck har en kandidatexamen och en masterexamen i psykologi från Uppsala Universitet.

E-post: kajsa.norback@crb.uu.se