Mats G. Hansson

Mats G. Hansson

Mats G. Hansson

Seniorprofessor i biomedicinsk etik
 

Mats G. Hansson är seniorprofessor och var tidigare föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han leder flera mångvetenskapliga forskningsprojekt och frågorna sträcker sig från de etiska, sociala och juridiska aspekterna av implementeringen av genetisk diagnostik i klinisk praxis, användandet av mänskligt vävnadsmaterial i forskning, till klinisk och medicinsk etik. Han har en examen i biologi (1974) och en doktorsexamen i teologi (1991). Mats Hansson är professor i biomedicinsk etik. 

E-post: Mats.Hansson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 97

Forskning

Mats G. Hansson leder arbetspaket om etiska, legala och sociala frågor i flera EU projekt om biobanker och registerforskning. Han leder Mind the Risk och är en av koordinatorerna av BBMRI-ERICs ELSI common service.

Doktorandhandledning

Tidigare

 • Ashkan Atry: Is Fair Play Compatible with Doping in Sport?
 • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good? (PhD 2012)
 • Li Jalmsell: At the intersection of curative and palliative treatment in paediatric oncology
 • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
 • Malin Masterton: Duties to Past Persons: Moral Standing and Posthumous Interests of Old Human Remains (PhD 2012)
 • Arvid Puranen: Cardiopulmonary risk communication: participants understanding and preferences
 • Jennifer Viberg: How should incidental findings in biobank research and genome sequencing studies be handled?
 • Amal Matar: Ethical issues in preconception genetic screening

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T.

  "A perfect society": Swedish policymakers' ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, s. 267-280, 2019.

  Open access
 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan K; Veldwijk, Jorien et al.

  Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 1528-1534, 2019.

  Open access
 • Hansson, Mats G.; Holm, Anna; Segerdahl, Pär

  MIND THE RISK · DEN GENETISKA RISKINFORMATIONENS ETIK FÖR INDIVID OCH SAMHÄLLE: SLUTRAPPORT FRÅN ETT FORSKNINGSPROGRAM

  Makadam Förlag, 2019.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis

  Ingår i Patient, s. 297-305, 2019.

  Open access
 • Frygner-Holm, Sara; Russ, Sandra; Quitmann, Julia; Ring, Lena et al.

  Pretend Play as an Intervention for Children With Cancer: A Feasibility Study

  Ingår i Journal of Pediatric Oncology Nursing, s. 65-75, 2019.

 • Viberg, Jennifer; Langenskiöld, Sophie; Segerdahl, Pär; Hansson, Mats G. et al.

  Research participants' preferences for receiving genetic risk information: a discrete choice experiment

  Ingår i Genetics in Medicine, s. 2381-2389, 2019.

 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; Puranen, Arvid; James, Stefan et al.

  Short-term mental distress in research participants after receiving cardiovascular risk information

  Ingår i PLoS ONE, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Hansson, Mats G.; Höglund, Anna T

  Values and value conflicts in implementation and use of preconception expanded carrier screening: an expert interview study

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2019.

  Open access
 • Renzi, Chiara; Provencal, Nadine; Bassil, Katherine C; Evers, Kathinka et al.

  From Epigenetic Associations to Biological and Psychosocial Explanations in Mental Health.

  Ingår i Progress in Molecular Biology and Translational Science, s. 299-323, 2018.

 • Hansson, Mats G.; Bouder, Frederic; Howard, Heidi Carmen

  Genetics and risk - an exploration of conceptual approaches to genetic risk

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 101-108, 2018.

Biobanks- och registerforskning: Etik och juridik

Vi har ägnat många år åt konstruktiv vägledning kring hanteringen av etiska och juridiska aspekter av forskning på mänskligt vävnadsmaterial och persondata. Vi samarbetar med biomedicinare och publicerar våra resultat i vetenskapliga tidskrifter.

Vi har sammanställt våra publikationer (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska och uppdaterades i juni 2016.

Ladda ner vårt rapport om biobanker och register

Biobank and registry ethics & law, rapportomslag