Michele Farisco

Michele Farisco

PhD student
Associate Professor of Moral Philosophy

Michele Farisco ingår i CRB:s neuroetikgrupp och blev docent i moralfilosofi i Italien 2015. Han har en examen i filosofi från L’orientaleuniversitetet i Neapel (2003) och disputerade på en avhandling om etikens och antropologins historia och bakgrund vid universitetet i Lecce 2008. Michele Farisco har också en master i biorätt från Lumsauniversitetet i Rom (2009). Han har också haft ett stipendium från European Neuroscience and Society Network för att tillbringa tid hos komaforskningsgruppen vid universitetet i Liège, Belgien. Michele Farisco leder enheten för vetenskap och samhälle vid det genetiska forskningscentret Biogem i Ariano Irpino i Italien. Han har skrivit tre böcker och flera artiklar om posthuman filosofi och filosofiska, etiska och juridiska implikationer (ELSI) av genetik och neurovetenskap.

Michele Farisco skriver på sin andra doktorsavhandling om neurovetenskap och tillstånd med förändrat medvetande. Han kommer att studera de etiska och juridiska frågor som uppstår när man undersöker förändrade medvetandetillstånd med neurovetenskapliga metoder och annan teknologi. Projektet är en del i det EU-flaggskeppsprojektet the Human Brain Project.

E-post: michele.farisco@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 66

Nyligen i media

Publikationer

 • Farisco, Michele

  Brain, consciousness and disorders of consciousness at the intersection of neuroscience and philosophy

  Open access
 • Pennartz, Cyriel M. A.; Farisco, Michele; Evers, Kathinka

  Indicators and Criteria of Consciousness in Animals and Intelligent Machines: An Inside-Out Approach

  Ingår i Frontiers in Systems Neuroscience, 2019.

  Open access
 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  Neuroethics and Philosophy in Responsible Research and Innovation: The Case of the Human Brain Project

  Ingår i Neuroethics, s. 201-211, 2019.

  Open access
 • Larrivee, Denis; Farisco, Michele

  Realigning the Neural Paradigm for Death

  Ingår i Journal of Bioethical Inquiry, s. 259-277, 2019.

 • Salles, Arleen; Bjaalie, Jan; Evers, Kathinka; Farisco, Michele et al.

  The Human Brain Project: Responsible Brain Research for the Benefit of Society

  Ingår i Neuron, s. 380-384, 2019.

  Open access
 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  The Need for a Conceptual Expansion of Neuroethics

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. 126-128, 2019.

  Open access
 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Changeux, Jean-Pierre

  Drug addiction: from neuroscience to ethics

  Ingår i Frontiers in Psychiatry, 2018.

  Open access
 • Farisco, Michele

  Filosofía de las Neurociencias.: Cerebro, mente, persona

  Ediciones Universidad Catolica de Salta, 2018.

 • Farisco, Michele; Hellgren Kotaleski, Jeanette; Evers, Kathinka

  Large-scale brain simulation and disorders of consciousness: Mapping technical and conceptual issues

  Ingår i Frontiers in Psychology, 2018.

  Open access
 • Farisco, Michele; Salles, Arleen; Evers, Kathinka

  Neuroethics: A Conceptual Approach

  Ingår i Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, s. 717-727, 2018.

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner rapporten

Finding hidden awareness

Patients with disorders that affect their consciousness are often unable to communicate. Sometimes there is a hidden awareness somewhere in the patient’s brain, but how do we find it? Michele Farisco is Associate Professor of Moral Philosophy, doing his second PhD in Neuroethics.

Read interview