Michele Farisco

Michele Farisco

Michele Farisco

Postdoc

Michele Farisco är postdoc i CRB:s neuroetikgrupp. Han har en masterexamen i filosofi från L’orientaleuniversitetet i Neapel (2003) och disputerade på en avhandling om etikens och antropologins historia och bakgrund vid universitetet i Lecce 2008. Michele Farisco har också en master i biorätt från Lumsauniversitetet i Rom (2009) och disputerade 2019 på sin avhandling i neuroetik och filosofi vid Uppsala Universitet. Han har också haft ett stipendium från European Neuroscience and Society Network för att tillbringa tid hos komaforskningsgruppen vid universitetet i Liège, Belgien. Michele Farisco leder enheten för vetenskap och samhälle vid det genetiska forskningscentret Biogem i Ariano Irpino i Italien. Han har skrivit fyra böcker och flera artiklar om posthuman filosofi och filosofiska, etiska och juridiska implikationer (ELSI) av genetik och neurovetenskap, medvetande, artificiell intelligens och neuroetik. Han fick titeln docent i moralfilosofi i Italien 2015

Michele Farisco försvarade nyligen sin doktorsavhandling om neurovetenskap och tillstånd med förändrat medvetande. Doktorandprojektet var en del i det EU-flaggskeppsprojektet the Human Brain Project. 

E-post: michele.farisco@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 66

Nyligen i media

Publikationer

 • Stahl, Bernd Carsten; Akintoye, Simisola; Bitsch, Lise; Bringedal, Berit et al.

  From Responsible Research and Innovation to responsibility by design

  Ingår i Journal of Responsible Innovation, 2021.

  Open access
 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  Anthropomorphism in AI

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. 88-95, 2020.

  Open access
 • Salles, Arleen; Farisco, Michele

  Of Ethical Frameworks and Neuroethics in Big Neuroscience Projects: A View from the HBP

  Ingår i AJOB Neuroscience, s. 167-175, 2020.

  Open access
 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Salles, Arleen

  Towards Establishing Criteria for the Ethical Analysisof Artificial Intelligence

  Ingår i Science and Engineering Ethics, s. 2413-2425, 2020.

  Open access
 • Farisco, Michele; Evers, Kathinka; Salles, Arleen

  Towards Establishing Criteria for the Ethical Analysisof Artificial Intelligence

  Ingår i Science and Engineering Ethics, s. 2413-2425, 2020.

  Open access
 • Farisco, Michele

  Brain, consciousness and disorders of consciousness at the intersection of neuroscience and philosophy

  Open access
 • Pennartz, Cyriel M. A.; Farisco, Michele; Evers, Kathinka

  Indicators and Criteria of Consciousness in Animals and Intelligent Machines: An Inside-Out Approach

  Ingår i Frontiers in Systems Neuroscience, 2019.

  Open access
 • Salles, Arleen; Evers, Kathinka; Farisco, Michele

  Neuroethics and Philosophy in Responsible Research and Innovation: The Case of the Human Brain Project

  Ingår i Neuroethics, s. 201-211, 2019.

  Open access
 • Larrivee, Denis; Farisco, Michele

  Realigning the Neural Paradigm for Death

  Ingår i Journal of Bioethical Inquiry, s. 259-277, 2019.

 • Salles, Arleen; Bjaalie, Jan; Evers, Kathinka; Farisco, Michele et al.

  The Human Brain Project: Responsible Brain Research for the Benefit of Society

  Ingår i Neuron, s. 380-384, 2019.

  Open access

Neuroetik och medvetandefilosofi

Vår forskning kring neuroetik och neurofilosofi är mångvetenskaplig. Vi närmar oss frågorna från teoretiska, filosofiska, sociala, bio-politiska och kliniska perspektiv. Forskningen sker i nära samarbete med neurovetenskapen så att vi kan förstå de etiska och filosofiska frågorna som forskarna behöver hantera. I den här rapporten hittar du alla våra publikationer på området med abstracts. Rapporten uppdaterades i november 2016.

Ladda ner vår rapport om Neuroetik

Finding hidden awareness

Patients with disorders that affect their consciousness are often unable to communicate. Sometimes there is a hidden awareness somewhere in the patient’s brain, but how do we find it? Michele Farisco is Associate Professor of Moral Philosophy, doing his second PhD in Neuroethics.

Read interview

Senast uppdaterad: 2021-11-24