Emilia Niemiec

Emilia Niemic

Postdoc

Emilia Niemiec är postdocforskare hos CRB och arbetar med etiska, sociala och legala aspekter av genteknik och genomforskning.

E-post: emilia.niemiec@crb.uu.se