Camilla Östergren

Camilla Östergren

Camilla Östergren

Juridisk projektsamordnare

Camilla Östergren började hos CRB i juni 2018. Hon har en jur kand från Uppsala universitet och utreder etiska och juridiska (ELSI) frågor kring biobanks- och registerforskning. 

Telefon: 018-471 61 96
E-post: camilla.ostergren@crb.uu.se