Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Magister i folkhälsa
Doktorand
 

Karin Schölin Bywall är doktorand inom ramen för det IMI-finansierade PREFER-projektet. Projektet syftar till att undersöka metoder som informerar patient preferenser gällande risk och nytta av ett läkemedel, under hela läkemedelscykeln, för att skapa underlag till beslutsfattning.

Karin Schölin Bywall har en magisterexamen i folkhälsa från Mälardalens högskola där hon även arbetat som adjunkt och undervisat i folkhälsa.

E-post: karin.bywall@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 49
 

Publikationer

 • Schölin Bywall, Karin; Kihlbom, Ulrik; Hansson, Mats; Falahee, Marie et al.

  Patient preferences on rheumatoid arthritis second-line treatment: a discrete choice experiment of Swedish patients

  Ingår i Arthritis Research & Therapy, 2020.

  Open access
 • Whichello, Chiara; Schölin Bywall, Karin; Mauer, Jonathan; Watt, Stephen et al.

  An overview of critical decision-points in the medical product lifecycle: Where to include patient preference information in the decision-making process?

  Ingår i Health Policy, s. 1325-1332, 2020.

  Open access
 • van Overbeeke, Eline; Janssens, Rosanne; Whichello, Chiara; Schölin Bywall, Karin et al.

  Design, Conduct, and Use of Patient Preference Studies in the Medical Product Life Cycle: A Multi-Method Study

  Ingår i Frontiers in Pharmacology, 2019.

  Open access
 • Whichello, Chiara; van Overbeeke, Eline; Janssens, Rosanne; Schölin Bywall, Karin et al.

  Factors and Situations Affecting the Value of Patient Preference Studies: Semi-Structured Interviews in Europe and the US

  Ingår i Frontiers in Pharmacology, 2019.

  Open access
 • Janssens, Rosanne; Russo, Selena; van Overbeeke, Eline; Whichello, Chiara et al.

  Patient Preferences in the Medical Product Life Cycle: What do Stakeholders Think? Semi-Structured Qualitative Interviews in Europe and the USA

  Ingår i Patient, s. 513-526, 2019.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis

  Ingår i Patient, s. 297-305, 2019.

  Open access
 • Whichello, Chiara; Schölin Bywall, Karin; Mauer, Jonathan; Watt, Stephen J. et al.

  Mapping benefit-risk decision-making processes and identifying decision points with the potential to include patient preference information throughout the medical product lifecycle

  Ingår i Pharmacoepidemiology and Drug Safety, s. 206-206, 2018.

  Open access
 • Janssens, R.; Huys, I; van Overbeeke, E.; Whichello, C. et al.

  Stakeholder Perspectives On The Integration Of Patient Preferences In The Medical Product Life Cycle: A Multimethod Approach

  Ingår i Value in Health, s. A689-A689, 2017.

 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Rheumatoid Arthritis Patients’ Perspectives On The Value Of Patient Preferences In Regulatory Decision-Making During Drug Development: A Qualitative Study

  Ingår i Value in Health, s. A540-A540, 2017.

 • van Overbeeke, E.; Whichello, C.; Janssens, R.; de Bekker-Grob, E. et al.

  Conditions And Contextual Factors That Influence The Utility And Application Of Patient Preference Studies: A Study Combining Literature And Focus Groups

  Ingår i Value in Health, s. A690-A691, 2017.

Patientfokus, ledgångsreumatism och metodfrågor

Läkemedel är till för patienter. Därför borde patienter få vara med och utforma forskning som undersöker deras syn på medicin. Karin Schölin Bywall vill ge patienter en röst i forskningen och göra patienterna delaktiga i de beslut som myndigheter tar om vilka läkemedel patienter ska få tillgång till.

Läs intervju