Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Karin Schölin Bywall

Postdoc

Karin Schölin Bywall är postdoc vid CRB. Hon forskar om patienters preferenser och perspektiv på individanpassad behandling med hjälp av prediktionsalgoritmer. Forskningen är en del av NordForsk projektet NORA, som syftar till att skräddarsy behandling av ledgångsreumatism med hjälp av prediktionsalgoritmer med hjälp av –omics-data. Projektet inkluderar även utveckling av metoder för att använda patientperspektiv och preferenser i nära vård med hjälp av digitala verktyg. Karin Schölin Bywall arbetar med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka hur människor väger sina intressen och värderingar.

Karin Schölin Bywall är också en del av det IMI-finansierade PREFER-projektet. Projektet syftar till att undersöka metoder som informerar patient preferenser gällande risk och nytta av ett läkemedel, under hela läkemedelscykeln, för att skapa underlag till beslutsfattning.

E-post: karin.bywall@crb.uu.se
Telefon: 018 471 62 49
 

Publikationer

 • Simons, Gwenda; Caplan, Joshua; DiSantostefano, Rachael L.; Veldwijk, Jorien et al.

  Systematic review of quantitative preference studies of treatments for rheumatoid arthritis among patients and at-risk populations

  Ingår i Arthritis Research & Therapy, 2022.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin

  Getting a Say: Bringing patients’ views on benefit-risk into medical approvals

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Baecklund, Eva et al.

  Does being exposed to an educational tool influence patient preferences?: The influence of an educational tool on patient preferences assessed by a discrete choice experiment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 2577-2585, 2021.

 • Schölin Bywall, Karin; Esbensen, Bente Appel; Lason, Marta; Heidenvall, Marie et al.

  Functional capacity vs side effects: treatment attributes to consider when individualising treatment for patients with rheumatoid arthritis

  Ingår i Clinical Rheumatology, 2021.

 • Falahee, Marie; Simons, Gwenda; DiSantostefano, Rachael; Valor Méndez, Larissa et al.

  Treatment preferences for preventive interventions for rheumatoid arthritis: protocol of a mixed methods case study for the Innovative Medicines Initiative PREFER project

  Ingår i BMJ Open, 2021.

  Open access
 • Whichello, Chiara; Schölin Bywall, Karin; Mauer, Jonathan; Watt, Stephen et al.

  An overview of critical decision-points in the medical product lifecycle: Where to include patient preference information in the decision-making process?

  Ingår i Health Policy, s. 1325-1332, 2020.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Kihlbom, Ulrik; Hansson, Mats; Falahee, Marie et al.

  Patient preferences on rheumatoid arthritis second-line treatment: a discrete choice experiment of Swedish patients

  Ingår i Arthritis Research & Therapy, 2020.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis

  Ingår i Patient, s. 297-305, 2019.

  Open access
 • van Overbeeke, Eline; Janssens, Rosanne; Whichello, Chiara; Schölin Bywall, Karin et al.

  Design, Conduct, and Use of Patient Preference Studies in the Medical Product Life Cycle: A Multi-Method Study

  Ingår i Frontiers in Pharmacology, 2019.

  Open access
 • Whichello, Chiara; van Overbeeke, Eline; Janssens, Rosanne; Schölin Bywall, Karin et al.

  Factors and Situations Affecting the Value of Patient Preference Studies: Semi-Structured Interviews in Europe and the US

  Ingår i Frontiers in Pharmacology, 2019.

  Open access

Patientfokus, ledgångsreumatism och metodfrågor

Läkemedel är till för patienter. Därför borde patienter få vara med och utforma forskning som undersöker deras syn på medicin. Karin Schölin Bywall vill ge patienter en röst i forskningen och göra patienterna delaktiga i de beslut som myndigheter tar om vilka läkemedel patienter ska få tillgång till.

Läs intervju

Senast uppdaterad: 2022-01-10