Sofia Lavén

Sofia Lavén

Sofia Lavén

Leg läkare
Doktorand

Sofia Lavén arbetar i primärvården i Uppsala län. Hennes doktorandprojekt fokuserar på hur allmänläkare hanterar information om patienters risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

E-post: sofia.laven@crb.uu.se