Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba

Sonja Bjelobaba

Associerad forskare
PhD

Sonja Bjelobaba är universitetslektor i serbiska, kroatiska och bosniska vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala Universitet samt pedagogisk utvecklare vid Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborgs universitet. I Göteborg undervisar Bjelobaba i forskningsetik, om att handleda i forskarutbildning och i andra kurser om högskolepedagogik. Som ledare för projektet Akademisk integritet vid Göteborgs universitet är hon särskilt intresserad av akademisk integritet i policy dokument och annat preventivt arbete mot förseelser. I Uppsala Bjelobaba forskar för närvarande om akademisk integritet i Serbien och i Montenegro.

E-post: sonja.bjelobaba@crb.uu.se