Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Stefan Eriksson

Docent och lektor i forskningsetik

Stefan Eriksson är docent och lektor i forskningsetik samt föreståndare för Centrum för forsknings- & bioetik. Han har efter extern granskning blivit utsedd till Excellent Lärare vid Uppsala universitet. Han är även studierektor för forskarutbilningen vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. I februari 2018 blev Stefan Eriksson utsedd till rektorsråd för god forskningssed vid Uppsala universitet.

Stefan kan följas på Research Gate och Google Scholar. Han har över 100 publikationer listade, inklusive 3 böcker, hans H-index är 20 och hans arbeten har över 1300 citeringar. Artikeln 'Plagiarism in research' har över 40 000 läsningar på ResearchGate.

Stefan Erikssons forskningsintressen är oredlighet i forskning (han var nyligen expert i utredningen ’Organisation för utredningar om oredlighet i forskning’), autonomi och informerat samtycke, regleringen av forskning och publiceringsetik. År 2013 publicerade han den första monografin om publiceringsetik (Studentlitteratur) tillsammans med kollegan Gert Helgesson.

E-post: Stefan.Eriksson@crb.uu.se
Telefon: 018-471 61 98

Nyligen publicerat

 • Bülow, William; Godskesen, Tove; Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Why unethical papers should be retracted

  Ingår i Journal of Medical Ethics, 2021.

 • Ancillotti, Mirko; Nihlén Fahlquist, Jessica; Eriksson, Stefan

  Individual moral responsibility for antibiotic resistance

  Ingår i Bioethics, 2021.

  Open access
 • Godskesen, Tove; Höglund T., Anna; Frygner Holm, Sara; Eriksson, Stefan

  YouTube as a source of information on clinical trials forpaediatric cancer

  Ingår i Information, Communication and Society, s. 1-14, 2021.

 • Garbrielsson, Sebastian; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove

  Predatory nursing journals: A case study of author prevalence and characteristics

  Ingår i Nursing Ethics, s. 823-833, 2021.

  Open access
 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove; Andersson, Dan I. et al.

  An Effort Worth Making: A Qualitative Study of How Swedes Respond to Antibiotic Resistance

  Ingår i Public Health Ethics, s. 1-11, 2021.

  Open access
 • Godskesen, Tove E.; Petri, Suzanne; Eriksson, Stefan; Halkoaho, Arja et al.

  The culture of hope and ethical challenges in clinical trials: A qualitative study of oncologists and haematologists' views

  Ingår i Clinical Ethics, s. 29-38, 2020.

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Andersson, Dan I.; Godskesen, Tove et al.

  Preferences regarding antibiotic treatment and the role of antibiotic resistance: a discrete choice experiment

  Ingår i International Journal of Antimicrobial Agents, 2020.

  Open access
 • Engelbak Nielsen, Zandra; Eriksson, Stefan; Schram Harsløf, Laurine Bente; Petri, Suzanne et al.

  Are cancer patients better off if they participate in clinical trials?: A mixed methods study

  Ingår i BMC Cancer, 2020.

  Open access
 • Dal-Ré, Rafael; Solberg, Berge; Fuhr, Uwe; Eriksson, Stefan

  Reporting the details of consent procedures in clinical trials

  Ingår i Journal of Clinical Epidemiology, s. 150-151, 2020.

 • Helgesson, Gert; Bülow, William; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove

  Should the deceased be listed as authors?

  Ingår i Journal of Medical Ethics, s. 331-338, 2019.

 • Godskesen, Tove; Eriksson, Stefan

  Selektiv rapportering av kliniska prövningar

  Ingår i Dagens Medicin, 2019.

 • Dal-Ré, Rafael; Avendaño-Solà, Cristina; Bloechl-Daum, Brigitte; de Boer, Anthonius et al.

  Low risk pragmatic trials do not always require participants' informed consent

  Ingår i BMJ. British Medical Journal, 2019.

 • Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Authorship Order

  Ingår i Learned Publishing, s. 106-112, 2019.

 • Ballantyne, Angela; Eriksson, Stefan

  Research ethics revised: The new CIOMS guidelines and the World Medical Association Declaration of Helsinki in context

  Ingår i Bioethics, s. 310-311, 2019.

 • Ancillotti, Mirko; Eriksson, Stefan; Veldwijk, Jorien; Nihlén Fahlquist, Jessica et al.

  Public awareness and individual responsibility needed for judicious use of antibiotics: a qualitative study of public beliefs and perceptions

  Ingår i BMC Public Health, 2018.

  Open access
 • Spörndly, Robert; Eriksson, Stefan; Godskesen, Tove E.

  Representation of Ethnic Minorities in Swedish Clinical Cancer Trials: A Qualitative Study of Physicians' Experiences

  Ingår i Harvard Public Health Review, s. 1-10, 2018.

 • Godskesen, Tove; Fernow, Josepine; Eriksson, Stefan

  Quality of online information about phase I clinical cancer trials in Sweden, Denmark and Norway

  Ingår i European Journal of Cancer Care, 2018.

  Open access
 • Godskesen, Tove; Petri, Suzanne; Eriksson, Stefan; Halkoaho, Arja et al.

  When Nursing Care and Clinical Trials Coincide: A Qualitative Study of the Views of Nordic Oncology and Hematology Nurses on Ethical Work Challenges

  Ingår i Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, s. 475-485, 2018.

  Open access
 • Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Revise the ICMJE Recommendations regarding authorship responsibility!

  Ingår i Learned Publishing, s. 267-269, 2018.

 • Helgesson, Gert; Eriksson, Stefan

  Responsibility for scientific misconduct in collaborative papers

  Ingår i Medicine, Health care and Philosophy, s. 423-430, 2018.

  Open access

Undervisning

 • Forskningsetik för teknik och naturvetenskap 2 hp (obligatorisk doktorandkurs)

Handledning av doktorander

 • Mirko Ancillotti: Antibiotic resistance: Ethical and public health considerations
 • Niklas Holmberg (biträdande handledare), Humanistiska fakulteten, Psykologi och teologi, Åbo Akademi, Finland
 • Joanna Forsberg: Ethical aspects of biobank research – Individual rights vs. the public good (PhD 2012)
 • Linus Johnsson: Autonomy and trust in biobank research (PhD 2013)
 • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
 • Manne Sjöstrand, LIME, Karolinska Institutet: Autonomy and decision-making capacity: studies on the ethics of self-determination in healthcare (PhD 2014)

nyligen i media

Publicering, reglering och samtycke

Det är viktigt att fundera över hur forskning fungerar som praktik och vilken roll regler och riktlinjer har. Enligt Stefan Eriksson, docent och lektor i forskningsetik, är det stora problemet för vetenskapen de små avvikelserna: det som sker varje dag i gråzonen mellan oredlighet och okunskap om vad man får och inte får göra. Ta reda på vad han har att säga om publiceringar, regleringar och samtycken.

Läs intervju

Stefan Eriksson, docent i forskningsetik
Senast uppdaterad: 2022-05-24