Olga Tzortzatou

Olga Tzortazatou

LLD

Olga Tzortzatou, Jur dr., är praktiserande grekisk jurist och arbetar hos CRB sedan 2018 inom ramen för B3Africa

E-post: olga.tzortzatou@crb.uu.se