Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han är för närvarande involverad i ett femårigt projekt tittar på hur och när man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han är även ansvarig för kursstrimman Medicinska etik & rätt vid läkarprogrammet samt för kursen Etik och folkhälsa, 7,5 hp. Under de senaste åren har han arbetat med frågor som rör reproduktion, etisk partikularism, familjeetik och autonomi.

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33

Undervisning

Doktorandhandledning

Nyligen i media

Medicinsk etik, beslut och patienters preferenser

Både sjukvård och läkemedelsutveckling väcker filosofiska frågor som behöver lösas praktiskt: Hur kan vi se till att patienter har tillräcklig information för att kunna svara på frågor på ett meningsfullt sätt? Hur ser vi till att de förstår genetisk riskinformation? Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, ger sin bild av vad som händer i gränslandet mellan filosofi och empirisk forskning.

Läs intervju