Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han arbetar främst med bioetiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande, metodologi och normativ etik. Han är just nu arbetspaketledare i det treåriga projektet MEET-AML och i ett femårigt projekt som handlar om när och hur man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han föreläser på flera kurser vid läkarprogrammet och för en avancerad kurs i folkhälsoetik. Han är också en del av Vetenskapliga rådet vid SBU och i etikkommitten för den europeiska forskningsinfrastrukturen för personaliserad medicin EATRIS PLUS. 

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33

Undervisning

Doktorandhandledning

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Simons, Gwenda; Caplan, Joshua; DiSantostefano, Rachael L.; Veldwijk, Jorien et al.

  Systematic review of quantitative preference studies of treatments for rheumatoid arthritis among patients and at-risk populations

  Ingår i Arthritis Research & Therapy, 2022.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Baecklund, Eva et al.

  Does being exposed to an educational tool influence patient preferences?: The influence of an educational tool on patient preferences assessed by a discrete choice experiment

  Ingår i Patient Education and Counseling, s. 2577-2585, 2021.

 • Eriksson Dufva, Ylva; Westman, Henrietta; Kihlbom, Ulrik; Sullivan, Patrick F. et al.

  Swedish large-scale schizophrenia study: Why do patients and healthy controls participate?

  Ingår i Schizophrenia Research, s. 360-366, 2021.

  Open access
 • Russo, Selena; Monzani, Dario; Pinto, Cathy Anne; Vergani, Laura et al.

  Taking into Account Patient Preferences: A Consensus Study on the Assessment of Psychological Dimensions Within Patient Preference Studies

  Ingår i Patient Preference and Adherence, s. 1331-1345, 2021.

  Open access
 • Falahee, Marie; Simons, Gwenda; DiSantostefano, Rachael; Valor Méndez, Larissa et al.

  Treatment preferences for preventive interventions for rheumatoid arthritis: protocol of a mixed methods case study for the Innovative Medicines Initiative PREFER project

  Ingår i BMJ Open, 2021.

  Open access
 • Dawson, Angus; Isaacs, David; Jansen, Menlanie; Jordens, Christopher et al.

  An Ethics Framework for Making Resource Allocation Decisions Within Clinical Care: Responding to COVID-19

  Ingår i Journal of Bioethical Inquiry, s. 749-755, 2020.

 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Kihlbom, Ulrik; Hansson, Mats; Falahee, Marie et al.

  Patient preferences on rheumatoid arthritis second-line treatment: a discrete choice experiment of Swedish patients

  Ingår i Arthritis Research & Therapy, 2020.

  Open access
 • Kihlbom, Ulrik; Munthe, Christian

  Healthcare Decisions

  Ingår i What About the Family?, 2019.

 • Veldwijk, Jorien; Groothuis-Oudshoorn, Catharina G. M.; Kihlbom, Ulrik; Langenskiöld, Sophie et al.

  How psychological distance of a study sample in discrete choice experiments affects preference measurement: a colorectal cancer screening case study

  Ingår i Patient Preference and Adherence, s. 273-282, 2019.

  Open access

Medicinsk etik, beslut och patienters preferenser

Både sjukvård och läkemedelsutveckling väcker filosofiska frågor som behöver lösas praktiskt: Hur kan vi se till att patienter har tillräcklig information för att kunna svara på frågor på ett meningsfullt sätt? Hur ser vi till att de förstår genetisk riskinformation? Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, ger sin bild av vad som händer i gränslandet mellan filosofi och empirisk forskning.

Läs intervju

Senast uppdaterad: 2021-12-22