Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han arbetar främst med bioetiska frågor som rör patienters perspektiv och beslutsfattande, metodologi och etisk partikularism. Han är just nu arbetspaketledare i det treåriga projektet MEET-AML och i ett femårigt projekt som handlar om när och hur man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han föreläser på flera kurser vid läkarprogrammet och för en avancerad kurs i folkhälsoetik. Han är också en del av Vetenskapliga rådet vid SBU och i etikkommitten för den europeiska forskningsinfrastrukturen för personaliserad medicin EATRIS PLUS. 

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33

Undervisning

Doktorandhandledning

Nyligen i media

Senaste publikationerna

 • Dawson, Angus; Isaacs, David; Jansen, Menlanie; Jordens, Christopher et al.

  An Ethics Framework for Making Resource Allocation Decisions Within Clinical Care: Responding to COVID-19

  Ingår i Journal of Bioethical Inquiry, 2020.

 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Segerdahl, Pär; Kihlbom, Ulrik

  Autonomous decisions by couples in reproductive care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2020.

  Open access
 • Kihlbom, Ulrik; Munthe, Christian

  Healthcare Decisions

  Ingår i What About the Family?, 2019.

 • Veldwijk, Jorien; Groothuis-Oudshoorn, Catharina G. M.; Kihlbom, Ulrik; Langenskiöld, Sophie et al.

  How psychological distance of a study sample in discrete choice experiments affects preference measurement: a colorectal cancer screening case study

  Ingår i Patient Preference and Adherence, s. 273-282, 2019.

  Open access
 • Schölin Bywall, Karin; Veldwijk, Jorien; Hansson, Mats G.; Kihlbom, Ulrik

  Patient Perspectives on the Value of Patient Preference Information in Regulatory Decision Making: A Qualitative Study in Swedish Patients with Rheumatoid Arthritis

  Ingår i Patient, s. 297-305, 2019.

  Open access
 • Russo, Selena; Jongerius, Chiara; Faccio, Flavia; Pizzoli, Silvia F.M. et al.

  Understanding Patients' Preferences: A Systematic Review of Psychological Instruments Used in Patients' Preference and Decision Studies

  Ingår i Value in Health, s. 491-501, 2019.

  Open access
 • Whichello, Chiara; Soekhai, Vikas; Levitan, Bennett; Veldwijk, Jorien et al.

  Compendium of methods for measuring patient preferences in medical treatment

  Ingår i Pharmacoepidemiology and Drug Safety, s. 517-518, 2018.

  Open access
 • Renzi, Chiara; Provencal, Nadine; Bassil, Katherine C; Evers, Kathinka et al.

  From Epigenetic Associations to Biological and Psychosocial Explanations in Mental Health.

  Ingår i Progress in Molecular Biology and Translational Science, s. 299-323, 2018.

 • Kihlbom, Ulrik

  Genetic risk and value

  Ingår i Journal of Risk Research, s. 222-235, 2018.

Medicinsk etik, beslut och patienters preferenser

Både sjukvård och läkemedelsutveckling väcker filosofiska frågor som behöver lösas praktiskt: Hur kan vi se till att patienter har tillräcklig information för att kunna svara på frågor på ett meningsfullt sätt? Hur ser vi till att de förstår genetisk riskinformation? Ulrik Kihlbom, lektor i medicinsk etik, ger sin bild av vad som händer i gränslandet mellan filosofi och empirisk forskning.

Läs intervju