William Bülow O’Nils

William Bülow O'Nils

William Bülow O'Nils

Forskare

Fil dr filosofi

William Bülow O’Nils är forskare vid CRB och deltar i forskningsprojektet "Bridging Integrity in Higher Education, Business and Society" (BRIDGE, 2020-2023, Erasmus+ Strategic Partnership). Han arbetar inom flera fält inom av den tillämpade filosofi, till exempel forskningsetik, straffrättens filosofi och krigsetik. Inom forskningsetiken har han särskilt fokuserat på frågor om publikationsetik och akademisk integritet. 

E-post: william.bulow@crb.uu.se

Senast uppdaterad: 2021-11-24