Utbildning: Hur vi undervisar i etik och juridik

dekorativ bild

Bra undervisning har sin grund i forskning. Alla våra lektorer forskar och nästan alla forskare och doktorander undervisar. Vi undervisar sjuksköterskor, läkare och naturvetare både i grund- och forskarubildningen. Men vi ger också fristående kurser i folkhälsa och etik och neuroetik. 

Läkare, sjuksköterskor, ingenjörer och andra yrken innebär stort ansvar. Det är kopplat till yrkesutövningen, men ansvaret har också etiska och juridiska aspekter. Vi vill hjälpa studenter att utveckla sin förmåga att förstå var de etiska och juridiska frågorna kan uppstå i deras framtida arbete. Vi ger dem också möjlighet att öva sitt kritiska tänkande genom att analysera etiska och juridiska problem, hitta relationen mellan dem och argumentera för olika ståndpunkter. 

Senast uppdaterad: 2021-12-22