Etik för doktorander

Vi erbjuder kurser i forskningsetik för doktorander inom medicin och farmaci, samt vetenskap och teknologi. 

Forskningsetik är en viktig del av avanderat akademiskt lärande. All vetenskap och varje akademisk disciplin väcker sina egna, komplexa etiska frågor. Att hantera dem kräver både teoretisk och praktisk kunskap, och medvetenhet om relevanta normer inom vetenskapen och inom samhället. Det är dessa kunspaper som forskningsetiken erbjuder. Vår undervisning baseras på forskning och kritisk analys. 

Vi vill hjälpa dig utveckla förmågan att kritiskt och självreflekterande diskutera de teoretiska och praktiska problem som väcks av din forskning, forskningsetiken och de olika lösningar som föreslås. Vi vill hjälpa våra studenter reflektera och lära i dialog och deltagande. 

Vi erbjuder kurser för doktorander inom vetenskap, teknologi, medicin och farmaci. 

Läs om våra kurser

Senast uppdaterad: 2021-09-30