Etikronder

En del av vårt kliniska arbete består av etikronder vid Akademiska sjukhuset där vi utvecklat en modell med fokus på etik som en lärandeprocess.

Vi har också forskat om etikronder i många år. Ett postdocprojekt som avslutades 2015 undersökte om handledda etikronder kunde förbättra det etiska klimatet på psykiatriska öppenvårdsmottagningar. Projektet utvecklades som ett resultat av pågående samarbeten mellan CRB, Akademiska sjukhuset och Landstinget i Uppsala län.

Vill du veta mer?

Kontakta oss:

Publikatoner från CRB

Silén M, Ramklint M, Hansson MG, Haglund K, Ethics rounds – an appreciated form of ethics support, Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989, Accepted.

Silén M, Haglund K, Hansson MG, Ramklint M, Ethics rounds do not improve the handling of ethical issues by psychiatric staff, Nordic Journal of Psychiatry, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Accepted.

Silén M, Haglund K, Hansson MG, Ramklint M, Nordic Journal of Psychiatry, Ethics rounds do not improve the handling of ethical issues by psychiatric staff, ISSN 0803-9488, E-ISSN 1502-4725, Accepted.

Hansson MG, Imaginative Ethics – Bringing Ethical Praxis into Sharper Relief, Medicine, Health Care and Philosophy, 2002;5:33-42.

Kälvemark S, Höglund AT, Hansson MG, Westerholm P, Arnetz B, Living with Conflicts. Ethical Dilemmas and Moral Distress in the Health Care System, Social Science and Medicine, 2004;58:1075-1084.

Kälvemark Sporrong S, Höglund AT, Hansson MG, Westerholm P, Arnetz B, ”We are White Coats Whirling Round”. Moral Distress in Swedish Pharmacies, Pharmacy World and Science 2005;27: 223-229.

Kälvemark Sporrong S, Höglund AT, Arnetz B, Measuring Moral Distress in Pharmacy and Clinical Practice, Nursing Ethics, 2006;13(4): 416-427.

Kälvemark Sporrong S, Arnetz B, Hansson MG, Westerholm P, Höglund AT, Developing Ethical Competence in Health Care Organizations, Nursing Ethics, 2007:14(6):825-837.

Kälvemark Sporrong S, Ethical Competence and Moral Distress in the Health Care Sector. A Prospective Evaluation of Ethics Rounds, Digital Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Medicine 224. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. 2007.