Vår forskarutbildning

Examensceremoni

Forskarutbildning hos CRB

Vi erbjuder en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Våra doktorander kommer från flera olika fält: Medicin, vård, filosofi, hälsoekonomi, biologi och statsvetenskap för att nämna några. Vi erbjuder en mångvetenskaplig forskningsmiljö och ser till att doktorander har en grupp handledare som hjälper till att utveckla projekten.

Alla doktorandtjänster annonseras på Uppsala universitets jobbsidor. Vi ger också kurser för doktorander vid Uppsala universitet.