Etik och juridik för programstudenter

Vi utbildar sjuksköterskor, läkare, ingenjörer och naturvetare vid Uppsala universitet. Vårt mål är att hjälpa våra studenter utveckla sin kompetens så att de kan identifiera de värden som står på spel när de ställs inför etiska dilemman i sin yrkesutövning.

Mer information om hur vi arbetar finns på den engelska versionen av den här sidan.

läkarprogrammet

Frågor? Kontakta Ulrik Kihlbom

Sjuksköterskeprogrammet

Frågor? Kontakta Anna T. Höglund

Barnmorskeprogrammet

Frågor? Kontakta Anna T. Höglund

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Frågor? Kontakta Anna T. Höglund

Teknik och naturvetenskap

Frågor? Kontakta Jessica Nihlén Fahlquist

Senast uppdaterad: 2021-09-30