Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Forskningsetik och juridik: Värna integriteten

När man forskar uppstår både etiska och legala frågor. Det kan handla om hur man tolkar juridiska ramverk, rekrytering av forskningsdeltagare, själva forskningsprocessen eller hur man delar med sig av resultaten.

Forskningsetik och juridik

Vi arbetar med frågor kring informerat samtycke, integritet och hur man hannterar bifynd i biomedicinsk forskning som använder biobanker och register. Vi är också intresserade av vad som händer när patienter deltar i forskning.

Vi driver obligatoriska kurser för doktorander i medicin, farmaci, teknik och naturvetenskap på Uppsala universitet. Dessutom ger vi en onlinekurs i forskningsetik för medicin och livsvetenskaperna.