“This is important!” Nurses and physicians working in hematology and oncology comment the process of DNR decisions. A qualitative study

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Mona Pettersson (Doktorand, CRB)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium