Adaption of the Magnet model to the clinical reality at the ward

  • Datum: –14.30
  • Plats: Biomedicinskt centrum Boströmrummet
  • Föreläsare: Amalia Andersson (doktorand, Hälso- och sjukvårdsforskningen)
  • Arrangör: Centrum för forsknings- och bioetik
  • Kontaktperson: Pär Segerdahl
  • Seminarium

Öppet högre seminarium