Anna T. Höglund

Anna T. Höglund

Docent i etik
Lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning

Anna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning och rektorsråd för lika villkor.

E-post: anna.hoglund@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 28

Undervisning

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Specialistsjuksköterskeprogrammet
 • Barnmorskeprogrammet

Doktorand och licentiathandledning

 • Maria Gottvall: Vaccine against HPV – Ethical and social aspects: Survey, exploration and intervention (PhD 2014)
 • Frida Kuhlau: Dual use and responsible life science research – A bioethical approach (PhD 2013)
 • Amal Matar: Ethical issues in preconception genetic screening
 • Mona Pettersson: Developing clearer definitions and clinical guidelines for Do Not Resuscitate (DNR) orders in oncology care
 • Malin Masterton: Duties to Past Persons: Moral Standing and Posthumous Interests of Old Human Remains (PhD 2011)
 • Sofia Kälvemark Sporrong (Social Medicine): Ethical Competence and Moral Distress in the Health Care Sector: A Prospective Evaluation of Ethics Rounds (PhD 2007)
 • Erica Falkenström, Stockholm University, Department of Education: Developing ethical competence in health care management (PhD 2012)

Senaste publikationerna

 • Grauman, Åsa; Hansson, Mats G.; James, Stefan K; Veldwijk, Jorien et al.

  Exploring research participants' perceptions of cardiovascular risk information-Room for improvement and empowerment.

  Ingår i Patient Education and Counseling, 2019.

  Open access
 • Matar, Amal; Höglund, Anna T; Hansson, M G

  “A perfect society”— Swedish policymakers’ ethical and social views on preconception expanded carrier screening

  Ingår i Journal of Community Genetics, 2018.

  Open access
 • Pettersson, Mona; Hedström, Mariann; Höglund, Anna T

  Ethical competence in DNR decisions: a qualitative study of Swedish physicians and nurses working in hematology and oncology care

  Ingår i BMC Medical Ethics, 2018.

  Open access
 • Höglund, Anna; Carlsson, Marianne; Holmström, Inger; Lännerström, Linda et al.

  From denial to awareness: a conceptual model for obtaining equity in healthcare

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2018.

 • Pettersson, Mona; Höglund, Anna T; Hedström, Mariann

  Perspectives on the DNR decisions process: a survey of nurses and physicians in hematology and oncology

  Ingår i PLoS ONE, 2018.

  Open access
 • Falkenström, Erica; Höglund, Anna T

  På spaning efter etik: Etisk kompetens och ansvarstagande för ledning ochstyrning av hälso- och sjukvården

  Appell förlag, 2018.

 • Höglund, Anna T; Falkenström, Erica

  The status of ethics in Swedish health care management:: a qualitative study

  Ingår i BMC Health Services Research, s. 1-8, 2018.

  Open access
 • Holmstrom, Inger K.; Kaminsky, Elenor; Höglund, Anna T.; Carlsson, Marianne et al.

  Nursing students' awareness of inequity in healthcare - An intersectional perspective

  Ingår i Nurse Education Today, s. 134-139, 2017.

 • Falkenström, Erica; Ohlsson, Jon; Höglund, Anna T.

  Developing ethical competence in healthcare management

  Ingår i Journal of Workplace Learning, s. 17-32, 2016.

 • Höglund, Anna T.; Carlsson, Marianne; Holmström, Inger K.; Kaminsky, Elenor et al.

  Impact of telephone nursing education program for equity in health

  Ingår i International Journal for Equity in Health, 2016.

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten

Från krig och kön till genus och omsorg

Anna T. Höglund är lektor i vårdetik med genusvetenskaplig inriktning. Hennes forskning handlar bland annat om vård på lika villkor och rättvisa i allt från prioriteringar i hälso- och sjukvården till hur genus uttrycks i olika beslut. Läs vad hon har att säga om att ta steget från krig och kön till genus och omsorg.

Läs intervju

Anna T. Höglund