Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Anna Holm

Anna Holm

Kommunikatör

Anna Holm har arbetat som kommunikatör vid CRB sedan januari 2018. Hon deltar i utvecklingen av kommunikationsplaner, skriver för webb och nyhetsbrev, utvecklar kommunikationsmaterial (video, presentationer, trycksaker), stöttar forskare i allt från posterproduktion och utkast till pressmeddelanden samt mätning och rapportering av kommunikationsinsatser. Primärt arbetar Anna Holm med forskningskommunikation i SIENNA-projektet (www.sienna-project.eu).

Anna Holm har en fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap från Linköpings universitet och en från Språkvetarprogrammet vid Uppsala universitet. 

E-post: anna.holm@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 22