Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Jessica Nihlén Fahlquist

Jessica Nihlén Fahlquist

Fil dr. Filosofi
Universitetslektor i biomedicinsk etik

Jessica Nihlén Fahlquist är universitetslektor i biomedicinsk etik och undervisar både studenter på läkarpgrogrammet och studenter på fakulteten för teknik och naturvetenskap.

E-post: jessica.nihlen-fahlquist@crb.uu.se
Telefon: 018-471 65 65

Nyligen i media

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten

Responsible risk communication

There is a lot of talk about responsibility society today, but it is not always clear what it means to be responsible. Jessica Nihlén Fahlquist, lecturer at CRB, has done research on responsibility and risk communication, with publications spanning from nuclear power to infant feeding. She is also planning structured ethics teaching for students in science and technology.

Read interview