Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Josepine Fernow

Josepine Fernow

Koordinator
Kommunikationsfrågor

Josepine Fernow ansvarar för CRBs kommunikation och samordnar våra aktiviteter. Hon är redaktör för crb.uu.se. Hon är också en av redaktörerna för Biobank Perspectives, CRB:s nyhetsbrev om biobanksetik och juridik. Josepine Fernow är också kommunikationsansvarig och en av ledarna för WP1 i det IMI-finansierade projetet PREFER.

Josepine Fernow har en fil kand i kulturantropologi från Uppsala universitet och har studerat biomedicinsk etik, forskningsetik vid Uppsala univeristet samt kommunikation och marknadsföring vid Mittuniversitetet och Malmö högskola.

E-post: josepine.fernow@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 22