Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Tove Godskesen

Tove Godskesen

Fil dr. Associerad forskare

Tove Godskesen disputerade vid CRB i augusti 2015. Hon arbetar för närvarnde som lektor vid Gävle högskola och är associerad forskare hos oss på CRB.

E-post: tove.godskesen@crb.uu.se

Nyligen i media

Vårdetik och omvårdnadsetik

Relalationen mellan sjuksköterska och patient är inte jämlik. Hur ser man till att mötet ändå blir respektfullt? Vilka etiska dilemmans uppstår i sjuksköterskors vardag? Och hur kan man lösa dem?

Mycket av vår kliniskt inriktade forskning handlar om vårdetik och omvårdens etik. Vi har sammanställt våra publikationer på området (med abstracts) i en rapport. Rapporten är på engelska.

Ladda ner rapporten