Centrum för forsknings- & bioetik (CRB)

Ulrik Kihlbom

Ulrik Kihlbom

Docent i medicinsk etik
Lektor i medicinsk etik

Ulrik Kihlbom är docent och universitetslektor i medicinsk etik vid Centrum för forsknings- & bioetik. Han är för närvarande involverad i ett femårigt projekt tittar på hur och när man ska inkludera patienters preferenser i beslut kring läkemedel (PREFER). Han är även ansvarig för kursstrimman Medicinska etik & rätt vid läkarprogrammet samt för kursen Etik och folkhälsa, 7,5 hp. Under de senaste åren har han arbetat med frågor som rör reproduktion, etisk partikularism, familjeetik och autonomi.

E-post: Ulrik.Kihlbom@crb.uu.se
Telefon: 018-471 62 33